Chào buổi chiều
TRANG CHỦ Hỏi đáp với bác sĩTôi đã 35 tuổi, tại sao vẫn chưa hết mụn?