TRANG CHỦ Các hoạt động tiêu biểuSakura chuẩn bị mở showroom 'chuẩn Nhật' đầu tiên tại Bình Dương